Wedstrijdreglement

Dit reglement is bedoeld om:

 • Een sfeer van sportiviteit, gelijkheid en eerlijk spel te creëren;
 • Veiligheid en bescherming te bieden;
 • Vindingrijkheid en bekwaamheid te benadrukken zonder de bewegingsvrijheid van de deelnemer te veel te beperken.

Algemeen

 • Hulp tijdens de wedstrijd, anders dan medische, is niet toegestaan;
 • De deelnemers dienen zich aan de algemene verkeersregels te houden;
 • Startnummers worden door de organisatie verstrekt en dienen zichtbaar gedragen te worden. Geadviseerd wordt om de nummers vooraf op een shirt te spelden, zodat je deze gemakkelijk aan kan trekken wanneer je aan het fietsparcours begint;
 • Deelneming geschiedt op eigen risico;
 • Het meerijden van familie, vrienden of kennissen gedurende de wedstrijd is niet toegestaan. Wel mag iemand je helpen bij de wissels. Wanneer diegene voor overlast zorgt, mag de organisatie hem of haar vragen de wissel te verlaten.
 • De deelnemers vrijwaren de Stichting Paardenjaarmarkt Beusichem en de Kermis Triathlon Beusichem van alle aanspraken en/of vorderingen die mogelijkerwijs kunnen voortvloeien uit deelname aan de triatlon;
 • De maximale tijdslimiet voor deelname bedraagt 2 uur;
 • Verloren voorwerpen (kleding, materiaal, etc.) kunnen tot 2 weken na de wedstrijddatum worden nagevraagd bij de organisatie van de Kermis Triatlon Beusichem via dekermistriahtlon@gmail.com;
 • Deelnemers dienen zich uiterlijk om 12:30 te hebben aangemeld bij de organisatie; Draag je wedstrijdkleding fatsoenlijk.

Zwemmen

 • Als je hulp nodig hebt tijdens het zwemmen, moet direct een vuist omhoog gestoken worden om dit kenbaar te maken;
 • Het vlot, die het zwemparcours markeert, dient door de deelnemers rechts te worden gepasseerd;
 • Deelnemers mogen elke zwemslag gebruiken om zich door het water voort te bewegen. Ze mogen ook watertrappen of drijven;
 • Het is toegestaan zich aan de bodem af te zetten;
 • Deelnemers moeten zich aan het voorgeschreven zwemtraject houden;
 • Deelnemers mogen op de bodem staan of uitrusten door een levenloos voorwerp, zoals een boei, vast te houden;
 • Een deelnemer moet altijd de badmuts dragen die de organisatie van de Kermis Triathlon
 • Beusichem wordt verstrekt;
 • Draag geen sokken, zwemvliezen of peddels. Waterschoenen zijn wel toegestaan. Wetsuits of zwemsuits zijn toegestaan.
 • TRIO: Op wisselplaats 1 (De Meent) draagt de zwemmer de band over aan de fietser van jullie team 

FIETSEN

 • Valhelm is verplicht tijdens het fietsen! Geen helm is niet fietsen
 • Een e-bike is niet toegestaan 
 • Het startnummer dient duidelijk zichtbaar op de rugzijde te worden gedragen;
 • Stayeren is niet toegestaan. U dient een afstand te houden van 12,5 meter gerekend van voorwiel tot voorwiel. Dit betekent dat er zo’n 6 fietsen tussen u en de atleet voor u moeten passen. Een inhaalmanoeuvre dient binnen 30 seconden te worden volbracht. Niet rechts aanhouden betekent dat u de doorgang voor andere weggebruikers blokkeert;
 • Stap voor de wisselzone van je fiets af! Om veiligheidsredenen wordt een balk geplaatst bij de wissel, zodat de deelnemers genoodzaakt worden om af te stappen. Wanneer er niet vroegtijdig wordt afgestapt, is het risico op vallen groot! De organisatie kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden!
 •  In de wisselzone mag te allen tijde niet gefietst worden;
 • Zorg dat je remmen goed zijn afgesteld en je helm niet beschadigd Houd altijd rechts aan, tenzij je gaat inhalen;
 • Houd je aan de verkeersregels.
 • TRIO: Op wisselplaats 2 (bij het Zoetzand) draagt de fietser de band aan de loper van jullie team

HARDLOPEN

 • Het startnummer dient duidelijk zichtbaar op de buikzijde te worden gedragen;
 • De deelnemers dienen zo veel mogelijk rechts van het pad te lopen;
 • Houd het parcours aan, afsnijden is niet toegestaan.

WEDSTRIJDLEIDING

 • Protesten kunnen ingediend worden bij de wedstrijdleiding;
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

PARKEREN TIJDENS DE WEDSTRIJD 

 • Deelnemers dienen te parkeren op het parkeerterrein van Sit Design, Beijerdstraat 22 in Beusichem. Het parcours gaat hierlangs, dus tijdens de wedstrijd is deze parkeerplaats niet bereikbaar;

VEILIGHEID EN VOORZIENINGEN 

 Om de kans op blessures te verkleinen, geven wij de volgende adviezen:

 • Zorg dat je goed getraind aan de start verschijnt;
 • Preventief medisch onderzoek wordt aanbevolen;
 • Goede warming up (circa 15 minuten);
 • Denk bij het zwemmen aan de temperatuur van het water (vaseline of wetsuit)
 • Vermijd het gebruik van warmte-smeermiddelen;
 • De deelnemers wordt geadviseerd het parcours reeds voor de wedstrijd te verkennen;
 • Tijdens het zwemmen is de reddingsbrigade aanwezig om (eventueel) te assisteren;
 • Gedurende het loopparcours zijn er twee drinkpunten aanwezig;
 • Op bijna alle kruispunten staan vrijwilligers om de veiligheid van de deelnemers te waarborgen. Tevens zal de EHBO-afdeling Culemborg aanwezig zijn om hulp- en dienstverlenend op te treden. Iedere deelnemer dient zich echter te realiseren dat de wegen niet volledig worden afgesloten i.v.m. hulpdiensten. Nader de kruispunten en bochten dus met enige voorzichtigheid en neem de normale verkeersregels in acht!

Wij wensen u een fijne en sportieve wedstrijd