Op zondag 16 juni 2024 vindt de kermis Triathlon plaats in Beusichem. Om deze reden zal de buslijn tussen 12:00 uur en 14:00 uur Zoelmond, Beusichem en een deel van Culemborg niet bedienen. De bus zal rijden via de N320 ter hoogte van Asch naar de Rijksstraatweg in Culemborg.

De bus zal een stukje parallel aan de N320 rijden, zodat reizigers bij de rotonde N320 Asch/Zoelmond en de rotonde N320 Beusichem toch een alternatief hebben om in of uit te stappen nabij deze kernen.